Řídicí systém zásobníku palet - kapacitní rozšíření zásobníku
Reference number: 15900

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny

Target:Rozšíření kapacity zásobníku rámů střední a zadní montážní palety a prodloužení dráhy pojezdového zakladače (Winkelu) v hale M3 ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny.

Selected solution:

Projekt řeší úpravu pojezdové dráhy zakladačů a výměnu kabelů v energetických žlabech a k přejezdovým spínačům. V nově zbudovaných regálech pro střední a zadní palety jsou doplněny snímače pro snímání skidů (nosičů palet) a palet, které jsou připojeny do příslušných decentrálních gateway. Buňky zadních palet jsou osazeny čtyřmi snímači pro rozpoznávání tří typů palet. Z důvodu rozšíření regálů je přemístěna repasní stanice pro zadní palety, příslušný ovládací panel a vstupní dveře k zařízení. Dále došlo k úpravě programu PLC a operátorských panelů o ovládání buněk v nově nainstalovaných v regálech.

Realizace probíhala postupně od června do září roku 2015.

Used technologies:

E-Plan P8 verze 2.3 (projekce)

STEP7 – V5.5 (programování PLC fy Siemens)

WinCC Flexible – 2008 SP2 (programování ovládacího panelu)

Jisticí prvky, stykače, PROFINET firmy Siemens

I/O moduly, konektory, snímače Turck

Project pitfalls:

Prodloužením dráhy došlo k prodloužení pracovního taktu, a proto bylo nutné vytvořit SW úpravy na zrychlení resp. předchystání palety.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information