Řídicí systém dopravníku předmotnáže agregátu - sledování poruchovosti
Reference number: 15995

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Target:Cílem projektu bylo vytvořit programový blok pro kontrolu utahování šroubů při montáži agregátů (motorů), výstupem pro obsluhu je zobrazení stavu utažení v tabulce na operačním panelu.

Selected solution:

Jedná se o zařízení, které slouží k přepravě agregátů vozů v hale montáže vozu Fabia (M1) závodu ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Požadavkem zadavatele bylo sledovat, zda nedochází k nedostatečnému či vadnému utahování šroubů při montáži motoru. Jako řešení jsme navrhli sledovat stav mechaniky na montážních vozíčcích, která ovlivňuje kvalitu utažení spoje. Stav vozíčků a příslušných spojů je zobrazován v nově naprogramované tabulce v operačním panelu (QP View).

Projekt byl bez problémů dokončen. Předání zařízení proběhlo v souladu s předpisy zadavatele. Zadavatel obdržel prohlášení dodavatele, technickou zprávu, kompletní projektovou dokumentaci. Obsluha i údržba byla řádně proškolena.

Termín realizace CZD 2015 (celozávodní letní odstávka ve ŠKODA AUTO a.s., obvyklá délka 14 dní).

Used technologies:

  • PACSystems RX3i (výrobce GE IP, PLC SPS, Logic Control) – použití žebříčkové logiky
  • Operační panel QP View 12“ TFT (výrobce GE IP)
  • Programovací prostředí: Proficy Machine Edition 8.5

Project pitfalls:

Výzvou v tomto projektu byla technologie provedení – zajištění platných dat pro vyhodnocení utažení šroubů.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information