Výměna panelů pro ovládání montáže a zobrazování výrobních informací
Reference number: 15764

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Target:Prodloužení životnosti zařízení výměnou ovládacích panelů a přechod z komunikace Genius na Ethernet, v hale M11B závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Selected solution:

Tento projekt řeší náhradu stávajících panelů Panelware (operátorský panel pro zobrazování výrobních informací a ovládání montáže). Tyto panely se již delší dobu nevyrábějí a nejsou dostupné ani jako náhradní díl. Jako náhrada byly použity nové panely GE Intelligent Platforms QuickPanel+ 12“. Program pro QuickPanely byl naprogramován na základě podkladů od zákazníka dle vzorového projektu a knihovny symbolů. Grafické rozhraní je pro uživatele jednodušší a přehlednější než starší Panelware a umožňuje i více funkcí. Panely jsou ke kontrolérům, příslušným pro jednotlivé části dopravníku, nově připojeny Ethernetem.

Realizace vzhledem k nutnosti stálé funkčnosti zařízení probíhala postupně od září do prosince 2015.

Used technologies:

E-Plan 5.75 Enhanced

QuickPanel+ 12“, GE

Proficy Machine Edition verze 8.6 SIM2

Řídicí systém PLC, Siemens

Project pitfalls:

Při náhradě panelů musela být 100% jistota funkčnosti ihned po výměně, byla tedy nutná důkladná příprava vizualizace i komunikace nového panelu, protože po demontáži by nebylo možné opětovně původní panel použít s ohledem na jeho konstrukční stav.

Požadavkem zákazníka byla výměna všech panelů ve striktních termínech, které jsme dokázali splnit.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information