Řídicí systém utahování podvozku - rozšíření o nové typy
Reference number: 15816

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Target:Prodloužení životnosti automatické stanice, resp. přizpůsobení zařízení novému modelu vozu v oblasti taktu 52 a 53 v hale M3 ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny.

Selected solution:

Pro nový model vozu SEAT bylo zapotřebí přizpůsobit pracoviště zástavby, které se nachází na dvou navazujících stanovištích (tzv. taktech) montážní linky. Na prvním taktu bylo zapotřebí osadit pracoviště dvěma manipulátory, které umožní utahování jednoho spoje ramen zadní nápravy SEAT, dále upravit pozice přidržovače karoserie. Na následujícím taktu bylo třeba doplnit manipulátor o zdvih pro novou utahovačku. Zajistili jsme kontrolu dotažení spojů, sběr dat pro repasní stanici a data pro EC a PLC, dále ovládání manipulátorů, ovládání kontrolního panelu a vizualizaci poruch. Ovládací software stanice pro repasi byl kompletně přepracován do otevřeného systému Proficy Cimplicity.

Realizace probíhala o vánoční odstávce 2015 (celozávodní odstávka ve ŠKODA AUTO a.s., obvyklá délka 14 dní).

Used technologies:

E-Plan P8 verze 2.3.

Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY 8.2 SIM32

Proficy HMI/SCADA – CIMPLICITY 9.0 SIM07

KepWare KepServerEx v5.18

Siemens Simatic Step7 Professional v5.5, WinCC flexible 2008 SP2

Snímače Schneider a Festo

Ovládací a řídicí obvody Baude

I/O moduly a kabeláž Turck

Project pitfalls:

V tomto projektu bylo nutné důkladné naplánování a koordinace všech subdodavatelů podílejících se na realizaci.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information