Zabezpečení prostoru zvedáku zamykatelnými bezpčenostními spínači
Reference number: 151087

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Target:Doplnění zámku na zvedáku H6 a úprava SW s cílem zvýšit spolehlivost a usnadnit údržbu zvedáku v hale M13 (montáž Octavia, Rapid, Seat) ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

Selected solution:

Tento projekt řeší doplnění bezpečnostního relé se zpožděním a bezpečnostního zámku Euchner na vrata manipulačního zařízení v montážní hale vozů Octavia. K zámku je doplněn ovládací panel s tlačítkem uvolnění, opětovného uzamknutí zámku a uzamykatelného spínače. Řídicí software je doplněn monitoringem stavu zámku (otevřeno/zavřeno).

Projekt byl realizován v únoru 2016.

Used technologies:

  • Projektová dokumentace elektrického zapojení:

- program E-Plan 5 Enhanced

  • Použité programové vybavení, programové a vývojové prostředí:

- Machine edition verze 8.5

  • Hardware:

- Bezpečnostní zámek - Euchner
- Stykače, tlačítka, ovladače, signály - Siemens
- Svorky - Wago

Project pitfalls:

V hale probíhaly paralelně i jiné práce, práce jsme s ostatními firmami vhodně zkoordinovali.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information