Systém quality andon - rozšíření na další pracoviště
Referenční číslo: 15785

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Cíl:Instalace systému kvalitativní Andon pro pracoviště dekor v mostu D13 ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Jedná se o informační a výstražný systém, který dá okamžitým vizuálním, případně i slyšitelným způsobem na vědomí pracovnímu týmu, že v oblasti nastal nějaký problém.

Zvolené řešení:

Při realizaci byly na linku nainstalovány táhla a spínače, pomocí kterých se signalizuje porucha či problém. Komunikace s PLC probíhá po síti PROFIBUS. Dále se výrobní data zpracovávají na virtuálním serveru (umístěném v síti investora). Tento server zajišťuje vizualizaci pro dispečink, provoz databáze a logování alarmů. Výrobní data jsou zobrazována pomocí LCD monitorů NEC.

V tomto projektu jsme zákazníkovi vyšli vstříc jeho požadavkům na dodatečné zobrazování výrobních informací. Řešením byla úprava projektu v Cimplicity a PLC tak, že jsme doplnili modul pro zobrazení výrobních informací na tabulích - plán pro směnu a den, počet vyrobených vozů za směnu a den a trend pro směnu a den.

Předání zařízení proběhlo v souladu s předpisy zadavatele. Zadavatel obdržel prohlášení dodavatele, technickou zprávu, kompletní projektovou dokumentaci, obsluha i údržba byla řádně proškolena.

Realizace probíhala o vánoční odstávce 2015 (celozávodní odstávka ve ŠKODA AUTO a.s., obvyklá délka 14 dní).

Použité technologie:

Proficy HMI/SCADA Cimplicity 8.1 SIM 09 (programování vizualizace)

Proficy Machine Edition 8.5 (programování PLC)

PLC RX3i firmy GE Intelligent Platforms

I/O moduly, snímače, konektory Turck

Tlačítka, ovladače, signálky Siemens

Úskalí projektu:

V tomto projektu bylo nutné důkladné naplánování a koordinace všech subdodavatelů podílejících se na realizaci.

všechny reference
Mám zájem o podrobné řešení?
Volejte:+420 326 700 610
Pokud máte zájem o kompletní projektovou dokumentaci nebo chcete poptat podobné řešení, kontaktujte nás
Chci podobné řešení