Zvolte jazyk

Realizace naléhavých projektů, září 2017

S využitím zvýšeného úsilí se nám podařilo vyjít vstříc zákazníkovi (ŠKODA AUTO), který neodkladně potřeboval realizovat změny na svých zařízeních.

V  hale montáže vozu Fabia (M1) byly takto urgentně realizovány dva projekty:

  • První z nich se týkal zrychlení uzlu robotických pracovišť převěšení agregátu a zadní nápravy, kde bylo naším úkolem provést analýzu celého systému a najít možnosti zrychlení jednotlivých fází procesu, při zachování bezpečnosti robotů, což se nám podařilo. Realizovali jsem úpravu součinnosti jednotlivých mechanismů. Celkové zrychlení o téměř sedm sekund výrazně převýšilo tří sekundový požadavek zákazníka.
  • Druhý projekt řešil tok výrobních dat na dopravníku předmontáže agregátu. Byla zcela přepracována komunikace mezi dopravníkem,  robotickým pracovištěm narážení poloos, plničkami převodového oleje a stanicí automatického utahování centrální matice přední nápravy. Původní systém pracující na bázi RFID byl zcela demontován a nahrazen. Změny se také dotkly vizualizace (Cimplicity). Požadavek zákazníka byl splněn ve špičkové čase.