Choose your language

TERIBEAR, Nadace Terezy Maxové dětem, 2018

Dne 12. 9. 2018 jsme podpořili akci "TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ", jejíž generálním partnerem byla ŠKODA AUTO a.s.

Děkujeme svým zaměstnancům za účast na této dobročinné akci a za velmi pěkný společný výsledek. Celkově jsme uběhli 268,6 km, což pro Nadaci znamená zisk 5,376,-- Kč. Náš interní cíl byl 250 km, jako motivace bylo, že pokud na tuto hranici dosáhneme, věnujeme "Nadaci Terezy Maxové dětem" finanční dar. Hranici jsme zlomili a finanční dar je v těchto dnech vyřizován. Ještě jednou díky všem!

Více informací o akci naleznete na http://www.teribear.cz/mlada-boleslav/