Choose your language

TERMOKAMERY

Bezobslužné a bezdotykové měření teplot u osob

V dnešní době je prevence asi tou nejdůležitější složkou ochrany před nakažením Covid-19, je potřeba chránit sebe i ostatní. Jednou z možností jak upozornit na osobu s potenciálním problémem je měřit teplotu, jenže zkuste každému, kdo vstoupí do firmy nebo do obchodu, měřit teplotu bezdotykovým teploměrem. Efektivnější alternativou je bezobslužný kamerový systém, který dovoluje měřit teplotu prostřednictvím termo kamery. Naměřené odchylky od normy snadno zjistí zodpovědný pracovník a může tak podniknout potřebné kroky.

A jak to funguje?

Automatické systémy měření teploty u osob kombinují kamerový obraz, který pomocí SW detekuje obličeje v obraze. Souřadnice obličeje v reálném čase předává druhému, termo kamerovému systému, který provede v dané oblasti obličeje měření teploty.

Co mohu tímto systémem získat?

 • Bezkontaktní měření až 15 osob najednou
 • Vyhodnocení změřených údajů v reálném čase
 • Měření s přesností +- 0,3°C
 • Identifikace měřených osob díky databázi fotografií
 • Filtrování a vyhledávání (podle teploty, jména, času měření, data měření …)
 • Měření teploty i osobám s rouškou a pokrývkou hlavy
 • Upozornění pokud osoba nemá roušku
 • Rozpoznání osob se zvýšenou teplotou a následně jejich sledování v davu
 • Uložení záznamu z měření na externí uložiště pro pozdější přehrání a přezkoumání
 • Zobrazení statistik měření
 • Upozornění signálem

V čem vám to může pomoci?

 • Rychlá a snadná selekce osob s teplotou mimo rozsah
 • Statistiky osob s teplotou mimo rozsah
 • Podat informace ostatním, o osobě s teplotou mimo rozsah

Kde se dá tento systém použít?

Kdekoli ve vnitřních prostorách.

 • Prostory a vstupy nemocnic
 • Prostory a vstupy obchodů
 • Prostory a vstupy firem
 • Prostory a vstupy kulturních objektů
 • Prostory a vstupy stadiónů
 • Průchody mezi halami
 • Chodby

Pokud máte technické, obchodní či jiné dotazy na řešení plně automatického bezkontaktního měření teploty osob, tým CMS je Vám plně k dispozici.

Kontakty

e-mail: termokamery@cmsys.cz

telefon: +420 608 840 193