Choose your language
Control system of the muffler completion line – refurbishing station
Reference number: 151044

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Objective:Zvýšení efektivnosti a usnadnění údržby zařízení dvou repasních stanic (možnost provedení oprav) u linky tlumičové jednotky a integrace samostatného řízení pro stanice v  hale M1 ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Chosen solution:

Projekt byl realizován na lince tlumičových jednotek, kde se nachází dvě repasní stanice. Tyto stanice, osazené utahovačkami zajišťovací matky pružiny tlumičové jednotky, slouží pro opravu NOK kusů z linky. Cílem projektu bylo vytvoření řídicího systému pro obě repasní stanice. Bylo dodáno PLC, elektrická skříň pro PLC a řídicí program. Program PLC zpracovává signály o NOK (informace o neúspěšném repasování) kusech, posílané z linky po sběrnici ethernet, a na dispečink (místo, kde sedí dispečeři zajišťující rychlé odstranění závad pomocí SW zásahu na dozorovaných zařízeních, cílem je snížit prostojovost na minimum) zasílá data z utahovaček. Komunikace mezi PLC repasních stanic a linky probíhá protokolem PROFIBUS.

Realizace proběhla v listopadu roku 2015.

Used technology:

Projektová dokumentace elektrického zapojení:

-          program E-Plan P8 verze 2.3

Použité programové vybavení, programové a vývojové prostředí:

-          PLC RX3i firmy GE Intelligent Platforms

-          Proficy Machine Edition verze 8.6 SIM3

-          Vývoj byl prováděn v jazyce ladder logic

Hardware:

-          Rozvaděč – Rittal

-          I/O moduly, snímače, konektory - Turck, Murr

-          Tlačítka, ovladače, signálky, stykače - Siemens, Schneider

-          Jistící prvky- Eaton

-          Napájecí obvody, Profibus - Lappkabel

-          Tlačítka Nouzového zastavení - Schneider

-          Snímače indukční / optické -Turck / Sick / Balluff

-          Svorky - Wago

Project pitfalls:

Na žádost zákazníka jsme doplnili rozdělní programu QP na levou a pravou stranu (operátorský panel na kterém se zobrazují informace dle požadavku zákazníka).

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information