Choose your language
System for data transfer
Reference number: 12615

Investor: Waste water treatment plant Bělá pod Bezdězem

Objective:Adjustment and activation of the system for data transfer for the Bělá pod Bezdězem waste water treatment facility.

Chosen solution:

The project addresses supplementing of the function of two discrete signals regarding breach of cog propulsion, including connection of the fed cable from the junction block to the input reserve of the control system and its inclusion in configuration of reporting.

Used technology:

  • PC set HP 8200 Elite with a Windows XP OEM licence
  • Cimplicity visualisation system
  • SQL script creation, installation on PC

Project pitfalls:

OPC server vykazoval nežádoucí výpadky a chyby, proto bylo navrženo vřadit mezi PLC a síťové rozhraní vzdáleného připojení datový koncentrátor. Tento koncentrátor shromáždí data, která je požadováno přenést, do místní databáze, odkud je vizualizační systém bude schopen plynule načítat.

all references
Are you interested in a similar solution?
Call:+420 326 700 610
If you are interested in complete project documentation or want to ask about a similar solution, please contact us
I'm interested in more information