Zvolte jazyk
Systém quality andon - rozšíření na další pracoviště
Referenční číslo: 15785

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Cíl:Instalace systému kvalitativní Andon pro pracoviště dekor v mostu D13 mezi lakovnou a montáží vozu Fabia ve ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Jedná se o informační a výstražný systém, který dá okamžitým vizuálním a zvukovým znamením na vědomí pracovnímu týmu, že v oblasti nastala situace, která může přejít v kvalitativní problém.

Zvolené řešení:

Při realizaci byly na linku nainstalovány signalizační prvky, pomocí kterých pracovník nahlašuje problém na konkrétním taktu (každý takt je viditelně vizuálně označen). Při vyskytnutí problému obsluha aktivuje signalizační prvek, ten se rozbliká s tím jasně označí místo, kde má kompetentní osoba zasáhnout. Signalizační prvky na lince a řídící PLC komunikuje pomocí sítě PROFIBUS. Výrobní data jsou uložena a zpracovávají na virtuálním serveru (umístěném v síti investora). Tento server zajišťuje vizualizaci pro dispečink, provoz databáze a logování alarmů. Aktuální výrobní data jsou zobrazována pomocí velkoplošných LCD monitorů NEC umístěných a jednotlivých provozech.

V tomto projektu jsme zákazníkovi vyšli vstříc jeho požadavkům na dodatečné zobrazování výrobních informací. Řešením byla úprava projektu v Cimplicity a PLC tak, že jsme doplnili modul pro zobrazení výrobních informací na tabulích - plán pro směnu a den, počet vyrobených vozů za směnu a den a trend pro směnu a den.

Předání zařízení proběhlo v souladu s předpisy zadavatele. Zadavatel obdržel prohlášení dodavatele, technickou zprávu, kompletní projektovou dokumentaci. Obsluha i údržba byla řádně proškolena.

Realizace probíhala o vánoční odstávce 2015 (celozávodní odstávka ve ŠKODA AUTO a.s., obvyklá délka 14 dní).

Použité technologie:

Proficy HMI/SCADA Cimplicity 8.1 SIM 09 (programování vizualizace)

Proficy Machine Edition 8.5 (programování PLC)

PLC RX3i firmy GE Intelligent Platforms

I/O moduly, snímače, konektory Turck

Tlačítka, ovladače, signálky Siemens

Úskalí projektu:

V tomto projektu bylo nutné důkladné naplánování a koordinace všech subdodavatelů podílejících se na realizaci.

všechny reference
Mám zájem o podrobné řešení?
Volejte:+420 326 700 610
Pokud máte zájem o kompletní projektovou dokumentaci nebo chcete poptat podobné řešení, kontaktujte nás
Chci podobné řešení